Görme EngellilerDerslik Sayısı: 32
Öğretmen Sayısı: 141
Öğrenci Sayısı: 1899

OKULUMUZUN PROJELERİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR…

    Okulumuzun projeleri hız kesmeden devam ediyor… Okulumuzun 2016 yılında hazırlamış olduğu, ERASMUS+ KA2 Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi İçin İşbirliği Ana Eylem Planı, Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamındaki KA202-034976 numaralı, “İnşaat ve Metal Endüstrilerinde İş Güvenliği ve Risk Kontrol” adlı projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından da kabul edilerek Eylül 2016’da yürürlüğe girmiştir. Projemizin yürütülmesinde Okulumuzun haricinde bir yerel ve üç de AB üyesi ülkeden (İtalya, Slovakya ve Bulgaristan) olmak üzere dört ortağımız görev almaktadır.  Koordinatörlüğünü Okulumuzun yaptığı Projemizin başlıca amaçları şunlardır: 1.        Halkın iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmak. 2.       Yenilikçi bilgi iletişim teknolojileri temelli yöntemleri kullanmak suretiyle; metal sektöründe çalışmak üzere mesleki eğitim alan öğrencilerin, inşaat sektöründeki işçi ve işverenlerin, İSG profesyonellerinin; İSG alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve farkındalık yaratmak. 3.       Metal ve inşaat sektörlerinde Türkiye’de sunulan İSG yönetim hizmetlerinin, AB kriterlerine uyumuna katkı sağlamak. 4.       Yapı ve metal sektöründe çalışan işçilerin niteliklerini artırmak. 5.       Metal ve inşaat sektörlerinde meydana gelen iş kazası sayısını azaltmak, işgücü kayıplarını en aza indirgemektir.